Ouderlingenoverleg

Ouderlingen OverlegHet is duidelijk dat Covid onze kerkbeleving en -visie veranderd heeft. Van ‘blijf in uw kot’ tot een paar pogingen om fysieke ontmoetingen zo goed en kwaad als mogelijk te hervatten, hebben de kerken zichzelf moeten heruitvinden, vernieuwen en hun creativiteit moeten ontwikkelen.

Tijdens twee bijeenkomsten, eind oktober, die werden bijgewoond door een groot aantal ouderlingen en predikanten, kon elke verantwoordelijke de ervaringen van de afgelopen maanden vertellen.

Het woord dat tijdens deze twee bijeenkomsten het vaakst werd aangehaald was ongetwijfeld “Zoom”. Deze tool voor online bijeenkomsten, stelde alle vertegenwoordigde kerken in staat om contact te houden, om voor alle leeftijden sabbatschool te organiseren, bidstonden, administratieve of organisatorische bijeenkomsten te houden, zonder de erediensten te vergeten die ook via andere platformen werden uitgezonden. Maar ook al was deze aanpak in meerderheid, toch is ze verre van volmaakt en heeft ze haar grenzen laten zien, ofwel door het gebrek aan verbindingsmogelijkheden bij sommige leden, ofwel door de moeheid om voortdurend voor een beeldscherm te zitten, ofwel juist door de beperking die een externe verbinding met zich meebrengt, namelijk zonder vriendelijk lichamelijk contact.

Daar ligt duidelijk het grootste gemis: het plezier om elkaar persoonlijk te ontmoeten, om knuffels en maaltijden te kunnen delen, om menselijke warmte te voelen tijdens een gebed, om de persoon naast je hetzelfde lied te horen zingen, om te kunnen dopen zonder bang te zijn voor besmetting.

Sinds juli heeft ongeveer 70% van onze kerken geprobeerd gedeeltelijk te heropenen, zowel liturgisch als sociaal. Vaak in openlucht, in een tuin of park, tijdens wandelingen in de natuur. Maar de daling van de temperatuur en de stijgende besmettingsniveaus hebben een einde gemaakt aan deze initiatieven.

Isolement vormt meer dan ooit een bedreiging. Te meer door de verplichte sluiting van onze kerken minstens tot medio december. Alles moet in het werk gezet worden om het contact met alle leden te hervatten, zonder de jongeren en kinderen te vergeten. In afwachting van betere dagen kan informatica hierbij helpen!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.