Communique van de Adventjeugd

Het federaal comité van de Adventjeugd (AJ Staff genaamd), dat onder meer is samengesteld uit de bestuursraden van de VZW’s van de Adventjeugd op het grondgebied van onze Belgisch-Luxemburgse Federatie, is op 30 maart en 28 april 2020 bijeengekomen.
Gezien de beperkingen in verband met de gezondheidscrisis van de Covid-19-pandemie, en na overleg met de personen die bij onze programma’s betrokken zijn, werden de volgende maatregelen goedgekeurd:

Federaale Verkennersdag: ZE GAME
De aanvankelijk voor zondag 17 mei 2020 geplande wedstrijd in Oostende is afgelast.

Algemene Vergadering
De algemene vergadering van de VZW AJ wordt gehandhaafd, maar zal op zondag 7 juni om 14.00 uur per videoconferentie worden gehouden. De aangesloten plaatselijke afdelingen worden verzocht om voor 4 mei 2021 hun afgevaardigde(n) te benoemen volgens de bepalingen van onze statuten.

Zomerkampen
Ook al is er tot op heden geen formeel verbod afgekondigd door de overheid, laat de huidige situatie ons toch niet toe om de van 1 tot 10 juli geplande zomerverblijven in de Ardennen te handhaven. Uit bezorgdheid over de gezondheid van de kinderen en de pedagogische teams nemen we vandaag het besluit om de kampen te annuleren. We willen de betrokken leidersploegen danken voor hun voorbereidingswerk en hun inzet. We bieden de kinderen, jongeren en ouders onze oprechte spijt aan voor deze situatie die buiten onze macht ligt.

Camporee van de Unie in Frankrijk
De Frans-Belgische Unie zal binnen enkele weken en uiterlijk begin juni een beslissing nemen over het al dan niet handhaven van de in Frankrijk geplande Camporee begin augustus. Voor de Belgisch-Luxemburgse delegatie zal in juni een beslissing worden genomen op basis van de richtlijnen van de regering met betrekking tot onze eventuele deelname aan dit evenement.

Conventie voor Leiders met Engagement (CLE)
Het CLE programma voor animatoren blijft zoals gepland gehandhaafd in Kortrijk van 4 tot en met 5 september 2020. Een nieuwe mededeling hieromtrent is gepland voor eind juni.

Studentenbijeenkomst AMICUS
De Europese bijeenkomst van Adventistische studenten, AMICUS, die oorspronkelijk gepland was in Venetië in september a.s., zal nu uitsluitend online worden gehouden op 24 en 25 september 2020.

Beste kinderen, jongeren, leiders, medewerkers en ouders, we hopen onze activiteiten te kunnen hervatten zodra de omstandigheden dat toelaten. In afwachting daarvan hopen we dat jullie deze periode met veel moed en geduld zullen doorstaan.

De AJ staff
www.aj-ja.be

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.