ADRA-België en de Federatie slaan handen ineen met Nationaal Solidariteitsplan

De Belgisch-Luxemburgse Federatie en ADRA-België hebben de handen ineen geslagen om concreet invulling te geven aan hulpmogelijkheden van gemeenten in deze tijd van crisis. Het “Nationaal Solidariteitsplan”, opgesteld door ADRA-België en in samenwerking met de Federatie, de Generale Conferentie en ADRA-International, voorziet in financiële steun en projecten voor drie bijzonder kwetsbare groeperingen: daklozen, vluchtelingen en geïsoleerde ouderen.

Kerken en groepen worden met dit plan opgeroepen om bij solidariteitsprojecten aan te sluiten of deze op te starten. Concreet kan er gedacht worden aan boodschappen doen of naar de apotheek gaan voor mensen die geïsoleerd zijn, maaltijden thuis koken voor daklozen of vluchtelingen. Het plan benadrukt dat met elke solidariteitsproject de nodige richtlijnen en beperkingen van de overheid dienen te worden opgevolgd.

Naast financiële steun geeft het “Nationaal Solidariteitsplan” ook tips en aanwijzingen hoe je op andere manieren in contact met elkaar kunt blijven. “We zijn ervan overtuigd dat deze ongekende crisis ook een kans is om de gemeenschap van Adventisten te mobiliseren in de vervulling van de evangelische boodschap door te getuigen van hun onvoorwaardelijke liefde voor God,” aldus het “Nationaal Solidariteitsplan”.

Het “Nationaal Solidariteitsplan” voorziet in financiële steun voor transportkosten, aankoop van beschermend materiaal en eventuele concrete kosten gerelateerd aan het project. Deze steun wordt gegeven op voorwaarden van transparantie, regelmatige terugkoppeling en bepaalde maximum bedragen. Aanvragen voor steun worden beoordeeld door ADRA-België en kunnen aangevraagd worden via [email protected].

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.