Mario Brito, EUD Divisie voorzitter herkozen

Mario Brito. voorzitter van de EUD

Op de derde dag van de Generale Conferentie had de benoemingscommissie weer een gedeeltelijk rapport. Aangezien de sessie dit jaar aanzienlijk korter is dan voorgaande sessies, volgen de rapporten van de benoemingscommissie zich snel op. Tevens worden de rapporten gekenmerkt door vele herverkiezingen en dus weinig veranderingen. De voornaamste uitleg is dat het komende mandaat maar 3 jaar lang is. De voorzitter van de Inter-Europese Divisie, Mario Brito, werd naast verschillende andere divisie-voorzitters herkozen. Als divisie-voorzitters zijn ze automatisch ook vice-voorzitters van de Generale Conferentie. Onder luid applaus van de andere Europese divisie (Trans-Europese Divisie) werd Daniel Duda gekozen als voorzitter. Duda vervangt daarmee divisie-voorzitter Rafaat Kamal.

In de middag werden tevens de secretarissen en penningmeesters van de diverse divisie gekozen. Barna Magyarosi werd herkozen als de EUD secretaris en Norbert Zens werd herkozen als penningmeester van de EUD. Daarmee werden alle administrateurs van de EUD herkozen. Normaal worden ook alle departementshoofden van de divisie gekozen tijdens de Generale Conferentie. Vanwege de korte duur van deze sessie, zijn deze reeds vorig jaar gekozen.

The Dome.
Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange

In de avond werd een wijziging van het Kerkelijk Handboek afgestemd die grote steun kreeg van de afgevaardidgen. Met 1141 stemme voor en maar 10 stemmen tegen werd er een sectie toegevoegd die het departement voor Speciale Behoeften definieert. Hiermee krijgen mensen die gelimiteerd worden door lichamelijke beperkingen (zoals doofheid, blindheid of invaliditeit) de plek in de kerk die ze verdienen. De toevoeging zorgt ervoor dat kerken goed na moeten denken hoe ze deze mensen volledig kunnen laten deelnemen aan het kerkelijk leven.

Reacties zijn gesloten.