Reflecteren, discusiëren, aanpassen, amenderen, dag 4

Tor Tjeransen / Adventist Media Exhcange

Na drie intense dagen van bestuurlijke sessies en spirituele momenten is het duidelijk dat veel van de afgevaardigden behoefte hadden aan een adempauze en hun stoel als afgevaardigde wilden verlaten, soms voor een paar uur. Toch was deze vierde en laatste dag van de Administratieve Sessie niet onbelangrijk. Het is waar dat de Generale Conferentie een grote machine is die moeilijk in beweging te brengen is en dat de procedures om het woord te voeren of een tekst te amenderen ver afstaan van de familiale of ontspannen modellen die wij in onze vergaderingen hanteren.
Hier wordt over alles onderhandeld volgens een welbepaalde volgorde en een vrij complex gecodificeerd vocabularium. Maar na drie dagen training hadden sommige afgevaardigden hun draai gevonden en toonden zij zich heel comfortabel in hun spreken en in de voorstellen die zij naar voren brachten. Dit was niet zonder enige frustratie voor de verantwoordelijken van de Conferenctie Conferentie.

De teksten waarover de afgevaardigden moeten stemmen, zijn immers maanden of zelfs jaren lang door verschillende commissies of comités uitgedacht, opgesteld, besproken, gewijzigd en geamendeerd. Het is dan ook soms frustrerend om bepaalde afgevaardigden van de andere kant van de wereld te zien aankomen, hun mening te horen geven en wijzigingen te zien suggereren die vaak al het voorwerp zijn geweest van eerdere besprekingen. Maar omgekeerd is het voor afgevaardigden even frustrerend om vooraf opgestelde teksten blindelings te moeten valideren zonder dat zij in staat zijn wijzigingen aan te brengen die zij belangrijk vinden.
Over alles wordt dus onderhandeld via een subtiele mengeling van voorstellen, amendementen en suggesties, waarbij de dagvoorzitter vaak de touwtjes in handen heeft en de tijd de vijand van beide partijen is.

Tijdens deze vierde dag namen twee verklaringen in het bijzonder een groot deel van het tijdkapitaal in beslag: een verklaring over de Bijbel en een andere over de geschriften van Ellen White. Ook hier zijn enkele pertinente opmerkingen van de afgevaardigden vermeldenswaardig. In de eerste plaats was er een duidelijk verschil in de manier waarop de bijbelse tekst werd begrepen. Hoewel alle afgevaardigden het gezag van de Bijbel erkenden, evenals zijn buitengewone vermogen tot inspiratie en de beschrijving van goddelijke beginselen, zaten zij niet altijd op dezelfde golflengte als het erom ging deze beginselen in concrete actie om te zetten. Hetzelfde geldt voor de geschriften van Ellen White, die volgens sommige afgevaardigden het gevaar lopen boven de Bijbel geplaatst te worden of de enige bron van bijbeluitleg te worden, en daardoor een afgodische dimensie krijgen waartegen Ellen White zelf had gewaarschuwd.

Het is dan ook een unieke en verrijkende ervaring om enkele dagen te midden van deze verscheidenheid van benaderingen en gevoeligheden te leven. Nu moeten we gebruik maken van deze globale visie om onze Federatie, die soms ook op een mini Generale Conferentie lijkt, beter te begrijpen en te steunen…

 

Reacties zijn gesloten.