ADRA-België annuleert activiteiten

Naar aanleiding van de beslissingen genomen door de overheid en om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden alle groepsactiviteiten en vergaderingen die in het kader van ADRA zijn gepland, geannuleerd of uitgesteld tot nader order. Er is geen reden tot paniek, maar wees voorzichtig, neem de opgelegde hygiëneregels in acht en vermijd bijeenkomsten.

Het kantoor van ADRA België blijft wel actief om de meest kwetsbare personen in België en in het buitenland te blijven ondersteunen.

Laten we solidair blijven in deze moeilijke tijden, waarin de neiging tot angst en egoïsme de kop opsteekt. Laten we zorgen voor de meest kwetsbaren, zij het in onze familie of in onze omgeving. Veel ouderen zullen er alleen voor staan, laten we aan hen denken. Kleine gebaren (winkelen, telefoongesprekken, etc.) kunnen een verschil maken. We moedigen u daarom aan om lokaal in uw kerk aandacht te schenken aan uw senioren, want in moeilijke tijden zien we de kracht van een gemeenschap. Laten we niet vergeten dat onze kerken niet van steen zijn, maar gefundeerd zijn op het delen van het Evangelie dat getuigt van de liefde voor onze naasten.

Laten we ook denken aan al die mensen in de wereld die onder deze crisis lijden zonder middelen, zonder onderdak en reservevoorraden of toegang tot basisgezondheidszorg en medicijnen. Uw steun is van vitaal belang, zodat het ADRA-netwerk zich kan blijven inzetten om de meest kwetsbaren, die buiten onze grenzen door deze crisis zijn getroffen, te blijven helpen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.