Generale Conferentie Sessie uitgesteld

Het bestuur van de Generale Conferentie heeft op 19 maart besloten de aankomende sessie uit te stellen tot mei 2021. Tijdens een bijzondere zitting met alle bestuursleden vanuit de hele wereld via teleconferenties werd een voorstel van het dagelijks bestuur besproken. De Generale Conferentiesessie stond oorspronkelijke gepland van 25 juni tot 4 juli 2020, in Indianapolis, Indiana. Gezien de ontwikkelingen rond het COVID-19 virus en na overleg met vertegenwoordigers van de Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) stemde het bestuur met 187 stemmen voor en 1 stem tegen het voorstel tot uitstel.

Het bestuur moest zich buigen over twee verschillende voorstellen vanuit het dagelijks bestuur. Het eerste voorstel betrof het uitstellen en het terugschalen van de sessie in 2021. De statuten van de Generale Conferentie voorzien de mogelijkheid om de sessie uiterlijk 2 jaar uit te stellen. Uiteindelijk werd besloten om de sessie door te laten gaan van 20-25 mei 2021 op dezelfde locatie. De sessie zal 4 tot 6 dagen duren in plaats van de huidige 10 dagen. Voor deze sessie zullen enkel de afgevaardigden en hun families worden uitgenodigd, de technische staf en bezoekers zullen aanzienlijk gereduceerd worden. Tevens zullen vele extra vergaderingen en tentoonstellingen geannuleerd worden. Naast de moeilijkheid om visa’s te bemachtigen vanwege de vele ambassades en grenzen die gesloten zijn vanwege het COVID-19 virus, werden ook financiële redenen gegeven. De penningmeesterij van de Generale Conferentie gaf aan dat er mogelijk een significante terugloop in tienden te verwachten is, aangezien vele kerken gesloten moeten blijven. De verkorte sessie zal ook tot gevolg hebben dat departementsleiders van de 13 divisies door de respectievelijke besturen gekozen zullen worden in plaats van tijdens de sessie, wat voor enkele divisies reeds de praktijk was. De huidig gekozen functionarissen blijven in functie tot de sessie in 2021.

2e Sabbat tijdens de Generale Conferentiesessie in San Antonio, Texas in 2015

Het tweede voorstel dat op tafel kwam te liggen betrof toekomstige sessies en heeft tot doel om de financiële en logistieke voetafdruk van een Generale Conferentie sessie aanzienlijk te reduceren. Het voorstel houdt in dat het aantal afgevaardigden proportioneel worden gereduceerd, er geen speciaal genodigden meer worden uitgenodigd, het aantal dagen dat een sessie duurt wordt ingekort, maar nog wel inclusief één Sabbat en dat er geen tentoonstellingen, stands en bijkomende vergaderingen worden gepland. Het voorstel om dit te onderzoeken werd met dezelfde stemverhoudingen geaccepteerd.

“Ik had niet verwacht dat we op dit punt op dit moment zouden zijn,” verklaarde de Generale Conferentie voorzitter, Ted Wilson, “dit is een tijd voor Adventisten om hoop en aanmoediging te verspreiden. We zouden ankers van stabiliteit en pijlers van hoop moeten zijn.”

De 5 jaarlijkse Generale Conferentie sessie is één van de grootste en meest belangrijke algemene vergaderingen van de Adventkerk wereldwijd. Tijdens een sessie kiezen de afgevaardigden nieuwe functionarissen van de Generale Conferentie, wordt er gestemd over eventuele wijzigingen in het Kerkelijk Handboek, de fundamentele geloofswaarheden van de kerk en de statuten. Op de laatste Sabbat van een Generale Conferentiesessie zijn er gebruikelijk meer dan 60.000 bezoekers waaronder meer dan 2400 afgevaardigden. Afgevaardigden naar de Generale Conferentiesessie worden gekozen door de verschillende Unies.

Reacties zijn gesloten.