Grote veranderingen in het pastorale team

In één jaar tijd heeft het pastoraal korps een kwart van zijn personeel verloren.

Eerst is Philippe Leduc vertrokken. Hem werd gevraagd de Pijler Opvoeding te coördineren op het niveau van de Frans-Belgische Unie (zie bijhorend artikel). In de afgelopen acht jaar is Philippe uitgegroeid tot één van de drijvende krachten van onze Federatie en heeft hij zich ingezet zowel op het niveau van het Jeugddepartement als in de projecten en evenementen van de Federatie. De Frans-Belgische Unie heeft als primaire missie het ondersteunen van de federaties op haar grondgebied en Philippe belichaamt deze doelstelling perfect. We zullen hem dus regelmatig in ons midden zien. Dit vertrek is dus gelukkig geen afscheid…

Afgelopen zomer namen we afscheid van Luc Delameillieure die na bijna 40 jaar pastoraat nu op welverdiende pensioen gaat. Luc diende vele kerken, zowel in het Franstalige als in het Nederlandstalige landsgedeelte. Hij was ook de 14de voorzitter van onze Federatie. Tijdens zijn ambtstermijn als voorzitter had Luc het lef om een nieuwe manier van werken voor te stellen voor het federatieteam. Voor wie het functioneren van het AdCom kent lijkt dit vanzelfsprekend, maar dat op dat moment was het verre van evident. Vervolgens nam Luc het Jeugddepartement over, waar hij zijn stempel drukte door belangrijke evenementen te organiseren. Ook zette hij volop in op de versterking van de administratieve kant door de oprichting van de twee VZW’s. Hoewel hij de laatste jaren buiten de schijnwerpers stond, is hij de Federatie blijven steunen, vooral als assistent van de Pastoiale zorg. Pépé Luc heeft nu de handen vrij om voor zijn kinderen en drie kleinkinderen te zorgen. Veel dank aan Luc voor zijn kwaliteiten, zowel op menselijk als op administratief vlak. Wij wensen hem een gelukkig pensioen toe.

Een derde vertrek is dat van Dussan Cevallos die ervoor koos zijn pastorale ambt te beëindigen en terug te keren naar één van zijn passies: lesgeven. Ook hervatte hij zijn baan als grafisch ontwerper. Het verlangen om door te geven is nog altijd terug te vinden in de preken die hij in het Nederlandstalige landsgedeelte blijft doen met het enthousiasme dat hem kenmerkt. Bedankt Dussan voor dat tweejarige pastorale dienstwerk.

Meer recentelijk heeft ook Jeroen Tuinstra afstand genomen van het pastoraat na meer dan 20 jaar dienst, waarvan 10 jaar als voorzitter, wat bijna een record is in onze Federatie.  We zullen ons zijn toespraken, artikelen en preken herinneren, geëngageerd en relevant, niet aarzelend om de boel door elkaar te schudden om mensen aan het denken te zetten, om ze uit te begrepen wordt.

Sommige van zijn preken zijn terug te vinden op het YouTube-kanaal van de Kerk van Antwerpen. De redactionele artikelen van de Fédé Info zijn beschikbaar via het tabblad Middelen. Zijn mandaat als voorzitter werd gekenmerkt door een finesse van analyse van dossiers en personen, waardoor hij een voorzitter werd die dicht bij zijn team stond en een vertrouwenspersoon voor verschillende van zijn collega’s. In de beslotenheid van zijn kantoor heeft Jeroen ook gewerkt aan het versterken van de professionaliteit van de Federatie, het ontwikkelen en opstellen van tal van operationele protocollen of administratieve procedures. Hij werkte ook aan het structureren en updaten van het hele computersysteem, inclusief de vergaderzaal ‘Lambertine’. Jeroen is altijd al geïnteresseerd geweest in IT en het is in deze sector dat hij momenteel werkt. Wij betuigen hem onze diepe dankbaarheid voor het aanvaarden van deze functie, of om het openhartiger te zeggen, deze last, en voor het feit dat hij het met toewijding en zelfopoffering heeft gedragen. Dank je wel Jeroen!

Om het pastorale team wat te versterken, heeft de Federatie een beroep gedaan op Eliezer Oliveira, die als zendeling de twee kerken aan de Rue Brogniez en de groep Nosso Refugio onder zijn hoede heeft. In een volgend artikel zullen we hem beter leren kennen.

Reacties zijn gesloten.