Ruben de Abreu herkozen als voorzitter van de Frans-Belgische Unie

Van 5 tot 8 mei komen de afgevaardigden van de drie federaties en de unie bijeen voor hun vijfjaarlijkse Algemene Vergadering op de Campus van de Adventistische Universiteit in Collonges-sous-Salève. Tijdens deze dagen worden verschillende rapporten van de bestuurders en departementshoofden gepresenteerd en de verschillende verantwoordelijken benoemd voor het volgende mandaat.

Ruben de Abreu, scheidend voorzitter, presenteerde het verslag dat overeenkomt met het mandaat 2018-2023. Het verslag werd aanvaard en unaniem goedgekeurd. Na dit verslag kwam de Benoemingscommissie bijeen om na te denken over mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap van de FBU voor de volgende ambtstermijn 2023-2028.

De woordvoerders van de commissie, Mario Brito, voorzitter van de Inter-Europese Divisie, en de technisch secretaris van de ad hoc commissie, Olga Handramanu, verschenen om 16:56 uur voor de vergadering om de aftredende voorzitter voor te dragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de volgende periode.

Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met 137 stemmen voor en 22 tegen.

Ruben de Abreu, van Portugese afkomst, was voorheen predikant in de Unie van Portugal, waar hij onder meer hoofd van de jeugdafdeling en algemeen secretaris was. In 2013 werd hij geroepen om als voorzitter in de Frans-Belgische Unie te dienen. In 2018, aan het einde van zijn eerste termijn, werd hij herbenoemd in dezelfde verantwoordelijkheid tot nu toe. Tijdens deze  algemene vergadering werd hij voor een derde keer herbenoemd in de functie van voorzitter voor nog eens vijf jaar.

Moge God Ruben de Abreu zegenen tijdens dit nieuwe mandaat 2023-2028.

Pedro Torres | BIA-ANN

Reacties zijn gesloten.